mti.hu  |  Keresőlap  |  Adatbázis |  Súgó

Különös felhasználási feltételek az MTI hírarchívum oldalon található tartalmakra

Felhasználó, mint az mti.hu oldal regisztrált látogatója, a regisztrációkor elfogadott általános feltételeken túl az alábbi különös felhasználási feltételekkel használhatja az MTI hírarchívum oldalain található tartalmakat:

Az alábbi különös felhasználási feltételeket elfogadom:

1. A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA

A honlapon található tartalmak médiatájékoztatás keretei között, vagy saját célú, otthoni illetve oktatási célból használhatók fel, az attól eltérő felhasználás – különösen ide értendők a promóciós, vagy egyéb mindennemű reklámcélú felhasználás esetei, illetve a jelen Különös Felhasználási Feltételek 1.3 pontjai szerinti felhasználás – nem engedélyezett.

1.1. MÉDIAFELHASZNÁLÁS

Felhasználó a Tartalmat jogosult átvenni, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül – a jelen felhasználási feltételek 1.1.1.-1.1.2. pontjaiban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, magyarázatot hozzáfűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni. Az engedélyezett felhasználás nem egyezik meg a válogatás nélküli másolással, így Szolgáltató kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét, az oldal tükrözését.

1.1.1. A HONLAP SZÖVEGES TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS KITÉTELEK

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
 
1.1.1.1. a Szolgáltatótól átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;
 
1.1.1.2. ha a Szolgáltatótól átvett anyagok esetében az MTI-t mint forrást feltünteti.
 
1.1.1.3. a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve)

  • részben, vagy egészében nem tárolja,
  • adatbázist, archívumot nem képez,
  • illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.

1.2. SAJÁT CÉLÚ, OTTHONI, VAGY OKTATÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS

Felhasználó jogosult továbbá a Tartalomnak a médiaszolgáltatás célján kívüli, a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra. Ide értendő különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják.
Szolgáltató e körben is szigorúan tiltja a hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználást, így az ilyen szolgáltatásban akkor sem járul hozzá a Tartalom közléséhez, ha az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.

1.3. A HONLAPTARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSRE IRÁNYULÓ KORLÁTOZÁSA

A Tartalmat Szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül teszi elérhetővé. Ezért Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy a honlap tartalmaiból Felhasználó hírügynökségi szolgáltatást, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenységet végezzen, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

2. VÉDJEGYEK ÉS LOGÓK HASZNÁLATA

A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását, az általános felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott és körülírt „MTI hírfelhasználó” logó alkalmazásának kivételével.

3. JOGI NYILATKOZAT

3.1. Szolgáltató törekedik a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól.

3.2. A honlap és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat.

3.3. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

3.4. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználót a honlap használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználó saját felelősségére használja a honlapot.

3.5. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem tehető felelőssé.


 

Az archívum használatával Ön a Felhasználási feltételeket elfogadja!
Internet Explorer 6.0 és annál korábbi böngészőkkel az archívumok csak korlátozottan használhatók.
Impresszum  |  Felhasználási feltételek  |  Üzenet a szerkesztőnek
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva